Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Danske byer taber terræn i digitalt kapløb

Nordic Broadband City Index 2014 viser, at de 15 største danske byer stadig står stærkt, når det handler om at udbyde digitale tjenester til borgerne, men samlet set lander de største danske byer denne gang på en nordisk tredjeplads, især fordi de har Nordens højeste lejepriser på opsætning af teleudstyr.

Digitale, offentlige tjenester rummer et stort potentiale for at forbedre og effektivisere borgerservicen, og byer som København, Århus, Herning, Esbjerg, Randers og Odense er blandt de bedste byer i Norden til at levere digital borgerservice i form af bl.a. onlineansøgninger om byggetilladelser og børnepasning samt elektronisk fakturering af kommunen. Det fremgår af rapporten Nordic Broadband City Index 2014, som Nexia har lavet for Telenor.

Rapporten viser også, at de 15 danske byer klarer sig knapt så godt i den nordiske sammenligning, når det handler om at sikre gode rammevilkår for udbygning af mobilnetværk. Blandt rammevilkårene er det især de høje lejeomkostninger, der trækker i den forkerte retning: Nexia har beregnet, at det er markant dyrere for danske teleselskaber at leje sig ind på offentlig jord og bygninger, end det er for teleselskaberne i Norge og Sverige.

”De danske byer og kommuner skal have stor ros for, at de er med til at drive digitaliseringen. Næste bølge af offentlig digitalisering kommer til at handle om telemedicin, og dermed bliver det endnu vigtigere med en robust, digital infrastruktur. Det er en væsentlig barriere, at lejepriserne er så meget højere i Danmark end hos vores nordiske naboer. Glædeligvis ser vi i mange kommuner en øget forståelse for, at det kræver et tæt samarbejde mellem politikere og teleselskaber at sikre, at mobilnetværket lever op til borgernes behov,” siger Telenors netværksdirektør Kim Krogh Andersen.

”Teleoperatørerne har en vis sum penge at bygge netværk for, og vi forsøger selvfølgelig at bygge der, hvor behovet er størst. Men det er også klart, at de store summer, vi hvert år betaler i husleje for at have masterne stående, dem ville vi foretrække at bruge på at bygge endnu mere dækning og datakapacitet, som er blevet afgørende for borgere og erhvervsliv, og også bliver en hjørnesten i digitaliseringen af sundhedssektoren,” siger Kim Krogh Andersen.

Det er anden gang, at Nordic Broadband City Index udkommer. Første gang var i 2012, og dengang kom Danmark ud som en samlet nr. 1 i Norden. I 2014 er vi blevet overhalet af Norge og Sverige, primært fordi vores to nordiske naboer har taget et spring fremad på digitale tjenester og dermed er nået op på det høje niveau af digitale tjenester, som Danmark var på allerede i 2012. Alle tre lande scorer i 2014 lavere på rammebetingelser for udbygning af mobilnetværk, end de gjorde i 2012, og Danmark kommer med 3,8 point ud af 10 ud med den laveste score på dette område.

Rapporten kan læses i sin helhed ved at klikke på bilaget til pressemeddelelsen. Udvalgte figurer fra rapporten er ligeledes vedlagt som bilag.

Fakta om Nordic Broadband City Index

Der er stor viden om status for bredbåndsdækning og -kapacitet i Danmark, Norge og Sverige, mens der ikke har været så meget fokus på at skabe viden om rammebetingelserne for udbygning af den digitale infrastruktur. Det er baggrunden for, at Telenor har bedt Nexia om at udarbejde Nordic Broadband City Index.

Målet med indekset er at vise, i hvilken grad Nordens største byer tilbyder sine borgere digitale tjenester, og hvordan de tilrettelægger udbygningen af de faste og mobile datanetværk, som er grundlaget for, at borgerne kan gøre brug af tjenesterne. Bredbåndsindekset for 2014 undersøger de 15 største kommuner i Danmark og Norge samt de 13 største i Sverige. Indekset består af 23 spørgsmål inden for tre kategorier:

  • Kommunale, digitale tjenester: Har kommunen en ICT-strategi; tilgængelighed af digitale tjenester; elektronisk kommunikation med kommunen; parathed til samt brug af velfærdsteknologi.
  • Rammebetingelser for mobilnetværk: Adgang til offentlige grunde og bygninger; lejepriser af offentlige grunde og bygninger til opsætning af basestationer; effektiv og smidig sagsbehandling; mobil masterplan (klare og enkle regler).
  • Rammebetingelser for fastnet: Fleksibilitet i forbindelse med gravearbejde; fair omkostninger; operatørneutralitet.

Indekset er en gentagelse af Nordic Broadband Index 2012, dog med den forskel, at telemedicin er indkluderet i 2014-udgaven. For hvert spørgsmål er der defineret en ”golden standard”, som giver 10 point, og kommunerne har fået tildelt point ud fra, hvor tæt de er på denne best practice. Kilderne for undersøgelsen har været kommunernes hjemmesider, lokale entreprenører, brancheeksperter, kommunale organisationer samt teleoperatørerne.

Related links

Emner

Kategorier


Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 

Kontakt

Cecilie Bruun Iversen

Cecilie Bruun Iversen

Pressekontakt Pressechef 25 600 800

Gode forbindelser via mobil og bredbånd

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen, som opererer i hele Skandinavien og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.200 medarbejdere, har 39 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.

Telenor A/S
Frederikskaj 8
2450 København SV
CVR: 19433692