Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Ny Telenor-rapport: København er Nordens mest bredbåndsparate by

15 danske byer har på to år rykket sig fra at være nummer sjok til nu at ligge i front, når det gælder om at gøre det attraktivt at rulle mobilnet ud. Til gengæld er Danmarks høje lejepriser på master en barriere for den fortsatte udvikling af mobilnettet. Det fastslår ny rapport fra Telenor, der kortlægger danske og norske byers bredbåndsparathed.

København, Odense og Frederiksberg er blandt de bedste byer i Norden til at skabe gode rammer for udrulning af bredbånd og digitale tjenester. Det fremgår af rapporten Nordic Broadband City Index 2016, som konsulenthuset Nexia har udført for Telenor. Rapporten tager pulsen på bredbåndsparatheden i 15 danske og 15 norske byer, og særligt danske byer ligger positivt til i forhold til at gøre det attraktivt for teleoperatørerne at udrulle mobilnet. Til gengæld halter vi stadigvæk samlet set bagud på grund Danmarks høje priser på opsætning og leje af master.

Dyre priser på masteleje er en barriere for udvikling

I 2012 hvor rapporten udkom første gang, stod Danmark som en klar vinder, mens billedet i år er mere mudret. Årets rapport viser nemlig, at de 15 danske byer ikke klarer sig lige så godt i sammenligningen, når det handler om at sikre gode rammevilkår for udbygning af mobilnetværk, hvor vi kun lige er kommet på niveau med Norge. Det er især de høje lejeomkostninger, der trækker i den forkerte retning. Nexia har beregnet, at det fortsat er markant dyrere for danske teleselskaber at leje sig ind på offentlig jord og bygninger, end det er i Norge.

”Det er en væsentlig barriere, at lejepriserne er så meget højere i Danmark end hos vores nordiske naboer. Heldigvis oplever vi i mange kommuner en øget forståelse for, at det kræver et tæt samarbejde mellem politikere og teleselskaber for at sikre, at mobilnetværket lever op til borgernes behov”, udtaler Telenors netværkschef Peter Nødbak.

”Selvom mastelejepriserne i Danmark er faldet i forhold til ejendomspriserne i øvrigt er konklusionen stadig den samme som for to år siden: Lejepriserne er for høje i Danmark. Som teleoperatør har vi en vis mængde penge at bygge netværk for, men de store summer, vi hvert år betaler i husleje for at have masterne stående, ville vi hellere bruge på at investere endnu mere i dækning og datakapacitet til glæde for kunderne, ” fortsætter Peter Nødbak, der håber, at rapportens resultater kan være med til at sætte fokus på at lejepriserne i det større byer også har noget at sige i forhold til hvor meget der kan investeres i udbygning af mobilnettet i resten af landet.

Det er tredje gang, at rapporten Nordic Broadband City Index udkommer. Første gang var i 2012 og dernæst i 2014 blev Danmark blevet overhalet af Norge og Sverige, primært fordi vores to nordiske naboer tog et spring fremad på digitale tjenester og dermed er nået op på det høje niveau af digitale tjenester, som Danmark var på allerede i 2012. I 2016, hvor Sverige ikke er med i rapporten, ligger Danmark på niveau med Norge på mobilområdet, mens Danmark overhaler Norge, både når det kommer til fastnetudbygning samt udbud og brug af digitale tjenester. Udvalgte figurer fra rapporten kan ses vedhæftet.

Fakta om Nordic Broadband City Index

Der er stor viden om status for bredbåndsdækning og -kapacitet i Danmark, Norge og Sverige, mens der ikke har været så meget fokus på at skabe viden om rammebetingelserne for udbygning af den digitale infrastruktur. Det er baggrunden for, at Telenor nu for tredje gang har bedt konsulenthuset Nexia om at udarbejde Nordic Broadband City Index.

Målet med indekset er at vise, i hvilken grad Nordens største byer tilbyder sine borgere digitale tjenester, og hvordan de tilrettelægger udbygningen af de faste og mobile datanetværk, som er grundlaget for, at borgerne kan gøre brug af tjenesterne. Bredbåndsindekset for 2016 undersøger 30 byer i Danmark og Norge. Indekset består af en række spørgsmål inden for tre kategorier:

  • Rammebetingelser for mobilnetværk: Adgang til offentlige grunde og bygninger; lejepriser af offentlige grunde og bygninger til opsætning af basestationer; effektiv og smidig sagsbehandling; mobil masterplan (klare og enkle regler).
  • Rammebetingelser for fastnet: Fleksibilitet i forbindelse med gravearbejde; fair omkostninger; operatørneutralitet.
  • Kommunale, digitale tjenester: Har kommunen en ICT-strategi; tilgængelighed af digitale tjenester; elektronisk kommunikation med kommunen; parathed til samt brug af velfærdsteknologi.
  • Digital inklusion: Hvor gode er kommunerne i praksis til at inkludere deres borgere i digitaliseringen af samfundet.

Indekset er en gentagelse af Nordic Broadband Index 2012 og 2014, dog med den forskel, at telemedicin var inkluderet i 2014-udgaven. For hvert spørgsmål er der defineret en ”golden standard”, som giver 10 point, og kommunerne har fået tildelt point ud fra, hvor tæt de er på denne best practice. Kilderne for undersøgelsen har været kommunernes hjemmesider, lokale entreprenører, brancheeksperter, kommunale organisationer samt teleoperatørerne.

Related links

Emner

Kategorier


Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 

Kontakt

Cecilie Bruun Iversen

Cecilie Bruun Iversen

Pressekontakt Pressechef 25 600 800

Gode forbindelser via mobil og bredbånd

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen, som opererer i hele Skandinavien og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1000 medarbejdere, har 38 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.

Telenor A/S
Frederikskaj 8
2450 København SV
CVR: 19433692